• header1
  • header2
  • header3
  • header4
  • header5
header11 header22 header33 header44 header55
estetik cerrahi

SİLİKON İMPLANTLAR İLE POPO BÜYÜTME AMELİYATLARI

estetik cerrahi Popo büyütme ameliyatları ve diğer alternatifler:


RİSKLER:

estetik cerrahi Popo büyütmenin en saglıklı, güvenli ve en net sonuç alınan yöntemi silikon implant ile popo büyütmedir.

estetik cerrahi Silikon implantlara alternatif olan yağ enjeksiyonu (Brezilya usulü popo estetiği, yani BBL) son derece riskli bir ameliyattır. Son yıllarda Amerikan plastik cerrahi derneği bile bu ameliyatın risklerine (özellikle ölüm riskinin yüksekliğine) dikkat çekerek tüm dünyadaki plastik cerrahları uyarmıştır. Bu konudaki acil uyarıyı şuradan okuyabilirsiniz: "Amerikan plastik cerrahi derneğinin yağ enjeksiyonu ile popo büyütme hakkındaki uyarısı..."

estetik cerrahi Dolgu enjeksiyonları enfeksiyona yolaçabilir. Böyle bir durumda çıkarılamaz; çünkü doku içine yayılmıştır.

estetik cerrahi Silikon implantlar ile enfeksiyon riski (makata çok yakın bir yerden konmasına rağmen) çok düşüktür (ben kendi vakalarımda hiç rastlamadım). İstendiği zaman çıkarılabilir.

estetik cerrahi Silikon implant ile popo büyütme şaşırtıcı şekilde kanamasız ve kısa bir ameliyattır. Hastanın bir gece hastanede yatırılmasının sebebi ne kanama olması ne de uzun narkoz alınmasıdır. İmplantlar kas içine konduğundan ilk akşam çok ağrı yapacaktır, hasta bu yüzden 1 yada 2 gece hastanede yatırılır ve güçlü ağrı kesiciler damardan verilir. Hastanede yatma sebebi budur.


GÜVENLİK:

estetik cerrahi Silikon implantlarla popo büyütme diğer alternatiflere göre son derece güvenli bir yöntemdir. Sterilizasyona dikkat edildiği sürece (makata o kadar yakın olmasına rağmen) enfeksiyon olmaz. Ben bu ameliyatları 2004 den beri yapıyorum ve henüz tek bir enfeksiyon görmüş değilim.

estetik cerrahi Brezilya usulü popo estetiğinde (BBL: popoya yağ enjeksiyonu) son yıllarda sık görülen ölüm vakaları üzerine uluslararası plastik cerrahi derneği bir uyarı yayınlamıştır. Popoya yağ enjeksiyonu yapılırken damar içine yağ kaçması sonucu yağ embolisi oluşabilmektedir. Bu çok ciddi bir risktir. Silikon implant vakalarında böyle bir risk çok çok azdır. Yağ kullanılmadığında yağ embolisi riski de olmamaktadır.UYGULAMA KOLAYLIĞI, ZORLUĞU, MASRAFI:

estetik cerrahi Yağ enjeksiyonu ile popo büyütme (BBL) çok masraflı olabilir, 3-4 seans yag enjeksiyonu yapılmasını gerektirebilir ve sonunda elde edeceğiniz sonuç tatmin edici olmaktan çok uzak olabilir (tabii, hastada popoya nakledebileceğiniz kadar yağ dokusu da olmalı..). Bir seferde yerleştirilen implantın hacmi kadar (300-400 cc.) yağ dokusunu enjekte ederek kalçada yaşatmak mümkün değildir. Ayrıca enjekte edilen yağ dokusu, üzerine oturdukça basıncın etkisiyle eriyecektir.

estetik cerrahi Dolgu maddeleri ile popo büyütmede istenen hacim sağlanamaz, çünkü hacim olarak bir silikon implant kadar dolgu enjekte edilemiyor. Ayrıca dolgu maddesi ile popo büyütme, silikon implant ile popo büyütmeden pahalıya çıkar. Dolgu enjeksiyonlarının tek avantajı lokal anestezi ile yapılmasıdır. Diğer yandan yağ enjeksiyonları da hem hacmen yetersiz olur, hem de bir kaç seans yapılması gerekir ve sonuçta çok daha pahalıya çıkar.. Bu açıdan karşılaştırırsanız tek seferde yapılan ve yeterli büyüme sağlayan, hatta kalıcı olan, silikon implantlar ile popo büyütme en hesaplı yöntemdir.


HACİMSEL ANLAMDA TATMİN, POPOYA ŞEKİL VERİCİ ETKİ:

estetik cerrahi Dolgu maddelerinin enjeksiyonu da yetersiz hacim yüzünden hastayı tatmin etmez, kalıcı değildir, belli bir şekli olmadığı için popoya solid (diri) bir şekil vermez. Dolgu maddelerinin enjeksiyonu da en az implantla büyütme ameliyatı kadar steril bir ortam gerektirir. Dolgudan sonra hacmi yetersiz gelirse ve silikon implant ile popo büyütme isterseniz en az 10 sene silikon implant yaptıramazsınız; çünkü dolgu yapılmış yere silikon implant konduğunda kesinlikle mantar enfeksiyonu gelişmektedir. Bu hastalarda çok şiddetli akıntı oluşmakta ve implantların çıkarılması gerekmektedir.KALICILIK:

estetik cerrahi Silikon implantla popo büyütme kalıcıdır, erimez, oturup kalkmayı etkilemez, kalçaya belli bir şekil verir. Ameliyattan 2 ay sonra hasta eskiden yaptığı sporları yapmaya devam edebilir. Sanıldığı gibi zor yada kanlı bir ameliyat ta değildir.

estetik cerrahi Dolgu enjeksiyonları zamanla erir. Firmalar 3-4 sene sonra enjekte edilen dolgunun hacmini idame etmek için yeniden dolgu enjeksiyonu yapılmasını tavsiye ediyor. Diğer yandan bir de şöyle bir durum var: eğer enjekte edilen dolgunun hacminden memnun olmazsanız ve silikon implantla popo büyüttürmek isterseniz tavsiyem 10 sene kadar beklemenizdir; çünkü silikon implant konmadan önce dolgunun tamamen erimesi gerekir, bu da 10 sene kadar vakit alır.

estetik cerrahi Yağ enjeksiyonu ile yapılan popo büyütme ameliyatı da kalıcı değildir. Altı ay içinde enjekte edilen yağın büyük bir kısmı erimektedir.

estetik cerrahi Sonucu tam olarak kalıcı olan tek yöntem silikon implantlar ile popo büyütmedir. Sadece silikon implantların 10 senede bir değiştirilmesi önerilir. Bu çok kısa süren, kanamasız bir ameliyattır. Maliyeti de ilk ameliyattan daha azdır.estetik cerrahi Planlama..

Teknik detay

estetik cerrahi İlk olarak hastanın ayakta ameliyat öncesi resimleri alınır ve ameliyatın çizimi yapılır. Bu çizimde, oturma hattı çizilir, popo bölgesinin anatomik yapıları ve implantların konacağı alan, cilt üzerine işaretlenir.

estetik cerrahi Ameliyat bölgesinde bazı anatomik noktalar isaretlenmeli, implantların yerlestirilecegi bölge planlanmalı, kesi hattı çizilmelidir. Hasta bir tabureye oturtulur ve oturma hattı çizilir. Bu hat önemlidir, çünkü bu hattın altından siyatik sinir çıkmaktadır. İmplantları yerleştirirken bu hattın altında kalan kısımda çok dikkat edilmelidir. Bu hattın altında çok derin dokuda çalısılırsa siyatik sinirin yaralanma riski vardır. İmplantlar genel olarak bu hattın yukarısında kalır; bu yüzden aslında normal otururken hasta implantların üzerine oturmaz; ancak arkaya dogru meylederek hafif arkaya yatarsa implantların üzerine oturmuş olur. Ama bu sizi korkutmasın.. Aşağıdan devam edin okumaya..

estetik cerrahi Ameliyattan sonra hastanın normal oturmaya başlaması 10 günü bulur.. İlk bir hafta zaten hep yüzükoyun yatmak zorundadır. Zamanla vücut implantın farkındalığını kaybeder. Hasta rahat oturmaya başlar, 2 ay içinde spor yapmaya başlar ve artık implantı hiç hissetmez. Tam implantların üzerine, poposunun üzerine düşse bile herhangi bir rahatsızlık duymaz. Bu "farkındalığı kaybetme" süreci yaklaşık 2 aydır. Ondan sonra, sanki hiç ameliyat olmamış gibi rahat hisseder hasta..

estetik cerrahi Aşağıdaki resimlerde Gluteal kasın, siyatik sinirin ve implantların pozisyonlarını görebilirsiniz. Kurallara uyuldugu sürece siyatik sinirin yaralanması çok çok zordur.estetik cerrahi Ameliyat, narkoz altında ve hasta yüzükoyun yatar pozisyonda yapılır..

Teknik detay

estetik cerrahi Hasta ameliyat masasına yüzükoyun yatırılır. Kuyruksokumu üzerine çizilen insizyon hattına kanamayı azaltıcı bir iğne yapılır..

estetik cerrahi İmplantlar, tam orta hatta, kuyruk sokumu kemiği üzerinden, sağa ve sola ilerleyen 2 ayrı kesiden kas içine yerlestirilir..Bu kesiler, arada bir doku adası bırakacak sekilde özel bir teknikle açılır ve ameliyat sonunda dikilir. Bu kesi ve dikiş uygun sekilde yapılmazsa kalan iz kötü görünecektir. Yıllar içinde bu teknikler bir çok değişim geçirmiş ve artık son halini almıstır. Ameliyatın kusursuz olması için cilde yapılan bu kesi ve dikişe özen gösterilmelidir.

estetik cerrahi Poponun iki tarafı arasından yapılacak kesinin uzunlugu bellidir. Meme küçültmedeki yada karın germedeki gibi uzatılamaz; üst ve alt sınırı vardır. Kesi üstte, poponun iki tarafı arasından çıkıp görünür olacağı yerden daha yukarı uzatılamaz. Aşağıda ise makata en az 2 santim uzaklıkta bitirmek gerekir. Yani, aşağı da uzatılamaz. Hangi boy implant konacaksa konsun, bu kesiden koymak zorunludur. Bu yüzden bu ameliyatta cerrahın becerisi kadar cerrahın karşısındaki hemşirenin de önemi büyüktür. Hemşire, iyi ekartasyon yapıp implantın konacağı yeri iyi açamazsa implantların yerleştirilmesi zorlaşır.

estetik cerrahi İmplantların konduğu alan (plan) kaba et denen kısmı oluşturan kasların içidir. İmplantlar, kas içi konduğundan, dışarıdan ele gelmez, görülmez. Popo kısmına yumuşak bir kavisle hacim sağlar, poponun arkaya doğru daha çıkık olmasını sağlar. İmplantların kalçayı yanlara doğru genişletme özelliği yoktur. Aslında bu kalça yanlarına büyütme isteyen çok hasta var (özellikle transeksüeller) ama buraya uygun bir silikon implant henüz satılmıyor. Kalça yanları için en iyi çözüm, belden alınan yağın kalça yanlarına verilmesidir. Böylece bel incelir, kalça yanlara doğru genişler, yuvarlak bir şekil alır. Çok daha feminen bir görüntü olur..estetik cerrahi Ameliyat şaşırtıcı derecede kansız bir ameliyattır. Sadece cilt insizyonu yapılırken biraz kanama olur. Kas icinde implantın yerlestirileceği yuva oluşturulurken kas lifleri aralanarak çalışıldıgından kanama olmaz..

estetik cerrahi İmplantlar önceden cilt üzerine çizilen işaretlere göre açılan kas içi bölgeye yerleştirilir. Kas lifleri aralanarak çalışıldığı için kanama olmaz. Kanama olmadığından dren koymaya da gerek yoktur.

estetik cerrahi Ameliyat sonunda kuyruksokumu üzerindeki kesi, özel bir teknikle dikilir. İmplantların üzerine bandaj yapılır.

estetik cerrahi Eğer hasta ameliyattan sonra ertesi sabah ayağa kalkmakta sıkıntı çekiyorsa korse giydirilir. Korse, popo kısmını sıkı sıkıya tutacağı için hastanın ağrısı bir parça azalır; hastanın ayağa kalkması kolaylaşır.

estetik cerrahi Ameliyattan sonra hastanın 2 hafta kadar yakından takip edilmesi gerekir. Bunun sebebi ameliyat kesisinin tam orta hatta, kuyruksokumu üzerinde olmasıdır. Bu, tam orta hat üzerindeki kesinin iyileşmesi zor olmaktadır. İki hafta yakın takip sonunda bile 1-2 santim açılmalar olabilmektedir. En az iz, yine bu yöntemle kalır.

estetik cerrahi Aslında implantla popo büyütme ameliyatının bir de 2 insizyon ile yapılanı vardır. Bu teknikte kesiler tam orta hattan değil, kuyruksokumunun sağ ve sol tarafından yapılan 2 ayrı kesi şeklinde yapılır. Bu teknikde dikiş yerlerinde açılma olmamakta, hastanın daha kısa süre takibi yeterli olmaktadır. Yalnız, kesilerden kalan dikiş izleri -bence- kabul edilebilir izler değildir. Bu sebeple ben bu tekniği uygulamıyorum.Popo büyütme ameliyatı hakkında çok ayrıntılı bir video..

estetik cerrahi Silikon implant ile popo büyütme üzerine çok ayrıntılı bir video hazırladım. Bu ameliyat hakkındaki tüm tecrübelerimi, meslek sırlarımı, yaşadığım kötü tecrübelere varana kadar burada anlattım. Özellikle bu ameliyata yeni başlayacak genç cerrah arkadaşların bu videoyu mutlaka izlemelerini tavsiye ederim. Amerika'yı yeniden keşfetmeyin; bizim tecrübelerimizden faydalanın. Hastalarımın da bu videoyu mutlaka izlemelerini öneririm. Sanırım bu kadar açık sözlü ve tüm meslek sırlarının anlatıldığı bir video daha yok internet aleminde.. Iskalamayın..


estetik cerrahi Popo büyütme hakkındaki tüm tecrübelerim ve meslek sırlarım..
Ameliyatınız baştan sona kayıt altına alınıyor. Dilerseniz daha sonra izleyebilirsiniz.

estetik cerrahi Yaklaşık 9 senedir tüm ameliyatlarımızı, baştan sona video kayıt altına alıyoruz. Bunu hastalarımız için bir güvenlik kamerası gibi düşünüyoruz. Ameliyatlarda tüm işlemler, hastanın ameliyat sahasının hazırlanması, ameliyatın gerçekleştirilmesi, dikişlerin atılması vs tüm işlemler video ile kayıt altına alınıyor. Özellikle silikon implant kullandığımız ameliyatlarda, orjinal implantların orjinal kutusunun açılması, uygun şekilde antibiyotikli serum ile yıkanması kaydediliyor.

estetik cerrahi Bu video kayıtlarının bir önemi de ileride eğer bir sorun yaşarsanız, herhangi bir komplikasyon yaşanırsa, video kayıttan ameliyatın ilgili noktasında ne yapıldığına dönülüp video kayıtlarından bakılabilmesidir.


estetik cerrahi Tüm ameliyatlar kayıt altında...
estetik cerrahi Erkek hastalarda silikon implant ile popo büyütme..

estetik cerrahi Popo büyütme ameliyatı olan hastaların yaklaşık yarısı erkektir. En azından bizim hastalarımızda oran böyle. Bu duruma şaşırabilirsiniz ama aslında hiç de şaşırtıcı değil. Bu ameliyatı olan erkek hastaların büyük çoğunluğu sporcudur. Genellikle vücut geliştirme, kick-boks ve uzak doğu sporları ile uğraşan hastalar.. Bu hastaların genelde çok iyi yapılı bir vücutları vardır ama popo kısmı düzdür. Popo kısmının daha belirgin olması için bu ameliyatı olurlar. Vücutlarında sanki bir parça eksiktir. Gözünüzün önüne Michalangelo'nun Davut heykelini getirin. Davut heykeli oldukça kaslı, şekilli bir erkek vücuduna sahiptir; ama poposu da belirgindir. O heykelden popoyu çıkarın, eksik kalır. Michelangelo'nun Davut heykeli, bence erkeklerin neden bu ameliyatı olmaya geldiklerini açıklıyor.

estetik cerrahi Erkekte belirgin ama küçük bir popo, kadınlara da çekici geliyor. Kevin Costner'ın her filminde poposu neden görünüyor sanıyorsunuz? Dikkat etmemişseniz bundan sonra izlerken dikkat edin, Kevin Costner'ın her filminde poposu mutlaka görünür..

estetik cerrahi Bu konuda bana başvuran ilk hasta bir erkekti.. Asistanlığımın 2. yılı.. Memlekete gittiğimde kardeşimin işyerine gittik.. Türkiye ağır sanayinin en büyük fabrikalarından biri. Büroda oturmuş beklerken takım elbiseli biri geldi, odaya girdi, kapıyı içeriden kitledi ve yanıma geldi.. "Merhabalar. Siz ***'ın kardeşiymişsiniz.. Plastik cerrahsınız değil mi hocam?" dedi.. Adam meğer orada müdürmüş. Bana diyor ki, "Burada genç bir arkadaşımız var. Adamın küçük ve arkaya çıkıntılı bir poposu var. Hep övünüyor, kadınlar buna bayılıyor diye hocam.. Benimse pantolonun arkası boş.. Çuval gibi.. Yok mu bunun bir çaresi?"...

estetik cerrahi Bakın, yılını da söyliyeyim.. Yıl 1996.. Plastik cerrahi ihtisası yapıyorum ama daha önce böyle bir şikayet duymamışım.. Buna ne yapılır onu da bilmiyorum.. Adama bu konuyu araştıracağımı söyledim. Fakülteye döndüğümde de bu konuyu kitaplardan araştırdım. O sırada bizim klinikte de (Bursa Uludağ üni. plastik cerrahi kliniği) hiç yapılmamıştı bu ameliyat. Kitaplardan birinde konuyu buldum. Aynen şöyle yazıyordu: "Erkek hastalar genellikle pantolonlarının arkasının boş kaldığını, boş çuval gibi olduğunu söyleyerek doktora başvururlar.." İnanılmaz!. Tam olarak o müdür de bana aynı şikayetle başvurmuştu. Sonuçta, ben bu ameliyatı ilk olarak erkeklere yapılan bir ameliyat olarak öğrendim. Uygun erkek hastaya uygun şekilde yapıldığında da çok güzel sonuçlar verdiğini daha sonra kendi hastalarımda gördüm.

estetik cerrahi İlk erkek hastam bir vücutçu idi. Ameliyattan sonra hasta, odasına alınırken yanında çıkmıştır. Hasta sedyede yüzükoyun yatıyordu. Hasta yatağına alınırken yandan tüm vücudunun siluetini gördüm.. Vücudu kaslı, yapılı bir erkekte düz ve hacimsiz popo kısmını silikon implantla belirgin hale getirmek, tam olarak "bir puzzle ın eksik parçasının yerine konmasıdır".. Hastayı gördüğümde eksik parçayı tamamlamışız resmen dedim. Bu yüzden erkek hastalara bu ameliyatın yapılması sizi şaşırtmasın. Uygun hastada çok çarpıcı sonuçlar veriyor..

estetik cerrahi Erkek hastalarda büyük implantlardan kaçınılmalı, hele hele kalça yanlarına yağ enjeksyonu kesinlikle yapılmamalıdır. Yanlara doğru geniş, yuvarlak kalçalar, iri bir popo, feminendir, kadınsıdır. Erkekte kabul edilir popo görüntüsü, belirgin, arkaya çıkıntılı ve küçük popodur..

estetik cerrahi Bu konuda hazırladığım bir videoyu aşağıda izleyebilirsiniz:


estetik cerrahi Erkek hastalarda popo büyütme hakkında...

estetik cerrahi

Op. Dr. Oytun İdil    (Plastik & Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı)
Adres: Rumeli cad. No:3 D:1 Nişantaşı, Şişli - İstanbul / Türkiye
E-mail: oytunmd@gmail.com
GSM: +90 533 569 0649    +90 505 296 5569    +90 553 985 8087
Muayenehane tel: +90 212 296 3656    +90 505 137 1393
Whatsapp: +90 533 569 0649    +90 553 985 8087